Støtteforeningen KLK
støtter fortiden - for fremtiden
 
  Til forsiden  
     
Nyheder:  

Til forsiden

     
Udflugt 2017 Årets medlemsudflugt 2017, gik til Aarhus. Det var planlagt at vi skulle ud at køre med Letbanen, men pga. manglende tilladelser er den ikke i drift, og vi besøgte i stedet Veteranbanen Bryrup Vrads, hvor vi efter en tur med Triangelvogn så deres vognhal og værksted.
I Aarhus kørte vi langs Letbanen fra DOK 1 og op ad Nørrebrogade, hvor vi så letbanetog på prøvekørsel.
Målet med turen var Den Gamle By med F 694. Straks efter ankomst til Den Gamle By blev de bestilte madder serveret, hvorefter man selv kunne udforske Den Gamle By indtil tidspunktet for vores rundvisning, der havde fokus på teknik og gammelt håndværk. Rundvisningen sluttede ved F 694 hvor vi fik taget et gruppebillede.
På vejen hjem førte vi forbi F 694 byggested, Frichs Fabriker. Turen foregik i en bus fra Bushistorisk Museum fra 1974.
 
KLK udflugt i Den Gamle By med F694  (c) klk.dk 
     
     

Nyt om  TKVJ 12

 

Udvalgte tidligere nyheder

 

Udflugt på Vestbanen

 

Vogne på turné

 

Trolje til Lunderskov

 

Pressen skriver

 

Veteranmøde

 

Træværksted

 

Dampfestival

 

Formandens ord

 

Budstikken på besøg

 

Udflugt med KLK

Støtteforeningen KLK

 

RGGJ C3  udstilles

 

Informationsmøde

 
Radio fra Lunderskov
 

 

 

 

 

 

Translate

"udflugt" 2016 til Lunderskov
 I år havde vi bestemt at vi ville vise vores medlemmer remisen i Lunderskov. Det viste sig at være en god idé, der var mange gæster, både medlemmer, folk der ikke var medlemmer (endnu), og lokale. Ialt ca. 35 tog imod indbydelsen og mødte op ved remiseområdet. Der var tre rundvisninger i løbet af eftermiddagen, og de fremmødte var meget interesserede i hvad der foregår, og SJVTs aktive var villige til at svare på spørgsmål. Vejret var godt og det udviklede sig til en rigtig sommerudflugt, kaffen og kagen blev indtaget udendørs. Og der var andet end gammelt togmateriel at kigge på, folk i veteranbiler og MC dukkede op og var med tol at gøe dagen festlig dagen festlig. Tak for det.
Udflugt til Lunderskov (c) klk.dk
Udflugt til Lunderskov (c) klk.dk
Udflugt til Lunderskov (c) klk.dk
Årets udfligt 2015
Gik til Mariager og havde 23 deltagere. Vi kårte i veteranbus fra Bushistorisk Selskab, en Mercedes-benz bygget i Herning hos P Ørum-Petersens karosserifabrik.
Første stop på vejen var "den genfundne bro" på HBS ved Vestbirk broen er fra . Herefter gik turen videre til Mariager, hvor frokosten blev indtaget ved remisen inden vi fik en rundvisning i værksteder og vognhal.
Der var reserveret plads til os TFJ C7 på turen til Handest kl. 14.10 trukket af VKTJ 7
Fin og hyggelig tur
 
For SJVT's kørsler se
SJVTs hjemmeside

 
Generalforsamling 2015
Støtteforeningen KLK har afholdt sin ordinære generalforsamling. På mødet aflagde formanden bestyrelsens beretning for 2014. og kassereren aflagde regnskabet. Både beretning og regnskab blev godkendt.

Efter Generalforsamlingen viste Thomas Thomsen billeder, primært fra F 694 liv ved KLK, der var billeder fra store og små begivenheder i løbet af årene, F 694 har været vidt omkring i tiden ved KLK. Tak til Thomas
 

§§§§

Randi Skov in memoriam
Lokomotivklubben KLKs kasserer gennem mange år er afgået ved døden.
Læs mindeord om Randi klik her
 
 

1972 - 2015
F 694

Efter 43 år forlader F 694 nu Lunderskov!

F694 kom til det daværende Kolding Lokomotiv Klub, senere KLK, i 1972 på lejebasis, klubben købte damplokomotivet i 1974. Lokomotivet har trofast trukket klubbens veterantog frem til 2008 – i 36 år – hvor det efter årets sidste julekørsler blev hensat med en slidt kedel.

Der er blevet kørt mange kilometer. De fleste nok i Grejsdalen mellem Vejle og Jelling, men i KLK regi har F694 også været vidt omkring. Der er blevet kørt bl.a. fra Odense, Haderslev, Middelfart, Aabenraa, Flensborg, Aarhus. Esbjerg, Sønderborg, Tønder og Kolding.
F694 er leveret fra Frichs i Aarhus i 1920 og virkede som rangerlokomotiv i forskellige Østjyske byer indtil 1961. Efter en revision blev den brugt som togforvarmningskedel, men senere hensat, indtil KLK i 1972 lejede lokomotivet satte det i stand og brugte det i klubbens første veterantog, hvor det d. 8. juni kørte til Hertug Hans festen på Haderslevbanen.
Nu skal F694 hjem til sin fødeby Aarhus og udstilles i Den Gamle By, hvor vi fremover kan se den prægtige maskine og mindes de gode timer vi har haft med den, hvor fyrbødere har fået sved på panden, togpersonalet sorte hænder, og børn har fået stjerner øjnene ”nøj – det ryger - et rigtigt lokomotiv!”


Se data for  F694 klik

Flere medier var mødt frem ved afskeden med F 694,
bl.a. DR P4, TV2 Syd og Martin Wilde ugeavisen.dk
Se billedrepotage klik her 
indslag i  TV2 Syd klik her
Ved ankomsten til Aarhus var
TV2 Østjylland til stede Klik her 

Hedens Dronning blev lørdag d. 22. november,
præsenteret ved et arrangement i Grindsted.
Præsentationen foregår i de rette rammer, nemlig på den gamle station i venteværelset. 
Rigtig mange mødte op til præsentationen. Der blev holdt taler af bl.a. forfatterne der fortalte om bogens tilblivelse, og
en af tilhørerne fortalte erindringer fra stationens storhedstid.
Køb bogen - klik her
 


Hedens Dronning

Den 2. maj 1914 åbnede den første offentlige jernbane til Grindsted. I løbet af bare fem år voksede byen på heden til at være et af Danmarks største jernbaneknudepunkter. Men rollen som jernbane knudepunkt varede ikke længe. I 1957 lukkede den første bane, den næste fulgte i 1968, og bare fire år senere kørte det sidste persontogfra Grindsted. Tilbage var godsbanen til Bramming. Her kørte det sidse godstog i 2012.

Jernbanehistorikerne Ole L Nielsen og Martin Wilde ser i denne bog nærmere på byens store station og på de jernbanelinjer der forbandt Grindsted med Kolding, Esbjerg, Varde, Troldhede, Brande og Vejle. Bogen er rigt illustreret med billeder fra hele perioden, hvor Grindsted med rette blev betragtet som "Hedens Dronning".
Bogen udkommer i november. Man kan bestille bogen her fra siden - klik her


SJVT aflyser
De populære julekørsler både Vejle Grejsdalen, og på Haderslevbanen er blevet aflyst. Det skyldes en manglende sikkerhedsgodkendelse hos DJM. SJVT kører, indtil egen sikkerhedsstyring foreligger, på DJMs sikkerhedsgodkendelse, Se mere på  www.sjvt.dk/aktuelt.htm
 
   
Prøvekørsel
Mange års arbejde i remisen i Lunderskov nåede sit højdepunkt lørdag den 25. oktober. Lokomotivet som har været først Lokomotivklubben KLK og nu siden SJVTs hjertebarn kom ud på sin første prøvetur for egen damp. Første tur til Vamdrup gik fint, og så fulgte endnu en prøvekørsel til Kolding, på denne tur fik 12eren havari på "glideren", og måtte herefter trækkes af HHJ Dl11.
Værkstedet i Lunderskov meddeler at skaden ikke er så stor som ventet og at 12eren er køreklar igen først i det nye år.
Se mere på www.sjvt.dk 
 
   

TKVJ 12 Nymalet

TKVJ 12 står ny og skinner nymalet og klar til at blive sat i drift. Støtteforeningen KLK donerede de nødvendige midler så malerarbejdet kunne foregå professionelt.
TKVJ 12 har været køreklar et stykke tid, men har manglet di nødvendige underskrifter så den kan blive sat i drift.
Det er begrundet håb om at det sker til julekørslerne 2014.

 

 

 

MO på Haderslevbanen
Solokørende MO kører nostalgiske dobbeltture hele dagen den 30. august.
- se mere på 
http://sjvt.dk/aktuelt.htm
 
 
Torben Juhl in memoriam
En af klubbens trofaste medlemmer og støtter er ikke mere. Torben Juhl afgik ved døden den 28. maj. Torben var  den første fyrbøder i klubben uden jernbanebaggrund.
Nekrolog følger i Togfløjten, indtil da - klik her

 
 
Generalforsamling 2014
Støtteforeningen KLK har afholdt ordinær generalforsamling. Pø mødet vedtog forsamlingen enstemmigt bestyrelsens forslag til ny vedtægt, hvor det præciseres at det er en støtteforening for Sydjyllands Veterantog. Den reviderede vedtægt følger snarest på siden "Medlem?".
Peter  og Holger blev genvalgt til bestyrelsen ligesom supleanten martin og billagskontrolanterne.
Regnskabet blev godkendt - ligesom bestyrelsens beretning som formanden fremlagde.
 
 
   
Juletog  
Igen i år kørte veterantoget juletræsture til Grejsdalen, den ene dag med klar frost, mens den anden dag var våd og trist. Veterantoget inviterede børn til at aflevere en tegning som pynt til vognen. Ved dagens slutning trak julemanden lod mellem de omkring 50 tegninger, og den heldige vinder at ½ vogn næste år, blev Sofia på 2 år .
Tillykke til Sofia se tegningen her

   

Pressemeddelelse:

Danmarks Jernbanemuseum og Museumstog Syd/Lunderskov
skilles i fordragelighed

Danmarks Jernbanemuseum er det nationale museum for jernbanernes kulturhistorie. Hovedmuseet er placeret i Odense, og en række værksteder og magasiner er placeret ude i landet, hvorfra der bl.a. køres med veterantog. Museet og repræsentanter for det nuværende Museumstog Syd i Lunderskov har gennem nogen tid forhandlet om muligheden for, at afdelingen i Lunderskov kan udskilles fra Danmarks Jernbanemuseum og dermed vende tilbage til en status som privat veterantogsklub med egen bestyrelse og en drift adskilt fra Danmarks Jernbanemuseum.

Danmarks Jernbanemuseum, ejeren DSB og museets bestyrelse ønsker at reducere mængden af værksteder og at styrke museet i Odense. Tidligere på året blev det besluttet at indstille museets rent kommercielle aktiviteter for at målrette indsatsen mod museumsdrift. Tilsvarende ønsker museet og bestyrelsen at styrke veterantogskørsel i museets regi i form af færre kørsler men med øget vægt på formidling og særlige aktiviteter. Samtidig var der i Lunderskov et potentiale for fortsat drift af en veterantogsforening med aktiviteter i regionen, og derfor var det udgangspunktet for parterne at søge at fastholde den succesfulde aktivitet på stedet.

Lørdag d. 9. november var 28 aktive fra Lunderskov Remise samlet for at stifte den nye forening.  Forud for mødet var der udsendt udkast til vedtægter, og i løbet af formiddagen blev foreningen Sydjyllands Veterantog stiftet. Der blev valgt en bestyrelse på fire personer, som i løbet af kort tid vil udpege det femte bestyrelsesmedlem, en sikkerhedsansvarlig. Alle tilstedeværende på den stiftende generalforsamling meldte sig ind i Sydjyllands Veterantog, hvor kontingentet blev fastsat til 100 kr. årligt. Bestyrelsen og driftsafdelingen i Sydjyllands Veterantog vil i de næste par måneder arbejde på at få organisationen på plads i den nye forening.

Sydjyllands Veterantog vil overtage lejekontrakten på anlægget, der ejes af Banedanmark, og vil fortsat restaurere verterantogsmateriel og virke som veterantogsoperatør på flere af de ruter, man har kørt på i årevis til publikums tilfredshed.

Hvad vil være anderledes? Bortset fra, at Sydjyllands Veterantog vil være en selvstændig forening, vil publikum næppe mærke den store forskel. Materiellet, der køres med, vil være det samme og fortsat i Danmarks Jernbanemuseums eje. Som det kendes fra udlandet udlåner museet på nærmere beskrevne vilkår det rullende materiel til foreningen, der vedligeholder det og anvender det til kørsler. Museet vil først i det nye år gennemføre en gennemgang og registrering af samlingen af materiel i Lunderskov med henblik på at opdele samlingen i museumsgenstande, almindeligt brugsmateriel og muligvis enkelte genstande, museet ikke ønsker at fastholde i samlingerne.

Når rejsende med Sydjyllands Veterantog i fremtiden køber billet, vil indtægten gå til den private forenings drift og til vedligehold af materiellet, der køres med. Danmarks Jernbanemuseum og Sydjyllands Veterantog har givet håndslag på at fastholde et godt samarbejde i fremtiden, og flere af foreningens medlemmer er fortsat aktive i museets værksteder i Odense.

Ved spørgsmål af relevans for museet kontakt museumschef Henrik Harnow på tlf. 24 68 96 89. Ved spørgsmål til Sydjyllands Veterantog kontakt Lars Ole Hansen 75 58 82 28.

   

Nu hedder det Sydjyllands Veterantog

En ny forening med navnet Sydjyllands Veterantog er klar til at overtage aktiviteterne i og omkring Lunderskov remise, når Jernbanemuseets kørende afdeling, Museumstog, trækker sig ud til nytår på grund af sparekrav. Det står klart, efter der lørdag den 9. november blev holdt stiftende generalforsamling i det nyopførte træværksted klokken 9.

28 mænd og kvinder var mødt op i remisen denne tidlige lørdag. Samtlige deltagere i den stiftende generalforsamling har på en eller anden måde tilknytning til veterantogskørslen eller til arbejdet i remisen. Dirigent Thomas Thomsen og driftsbestyrer Fini Rosenberg stod for præsentationen af dagsordenen og forslaget til vedtægter, der blev vedtaget med enkelte ændringer hist og pist, dels af sproglig, dels og juridiske hensyn.

Bestyrelse
Den nye forening skal fremover have en bestyrelse bestående af fem personer. Fire vælges på en generalforsamling, og den femte, som skal være den sikkerhedsansvarlige, udpeges af bestyrelsen.

Materiellet
Den nye forening overtager straks forhandlingerne med Jernbanemuseet om overdragelse af materiel, bygninger, værktøj mm. Fra det firemands-udvalg, der hidtil har varetaget forhandlingerne. Forhandlingerne er ikke afsluttet, og derfor er intet afgjort med hensyn til, hvilket materiel, der står til rådighed for veterantogskørslen næste år. Det ligger dog fast, at der bliver kørsel næste år, idet Jernbanemuseet som en del af overdragelsen har tilbudt, at den nye forening kan køre på Museumstogs køretilladelse i 2014, ind til Sydjyllands Veterantog kan få sin egen sikkerhedsgodkendelse m.m. hos Trafikstyrelsen. Det er en proces, der normalt ikke kan afsluttes på få måneder.

 

 

 

 

Fakta:

Den ny bestyrelse:
Peter Aaquist Hansen, Fini Rosenberg, Henrik Cordtz, Lars Ole Hansen, det femte medlem er den sikkerhedsansvarlige der udpeges af bestyrelsen.
suppleant Peter Schreibner.

 

Årligt kontingent kr. 100
 

Sydjyllands Veterantog kører på Museumstoghs kørselstilladelse i 2014

 

Støtteforeningen KLK, ændrer vædtægten således at foreninen nu støtter Sydjyllands Veterantog

Stiftende Generalforsamling i ny forening

Det er blevet besluttet at Museumstog Syd igen skal udskilles fra Museumstog og Danmarks Jernbanemuseum.

Der er indkaldt til stiftende generalforsamling i den nye forening d. 9. november kl. 9.00, mødet afholdes på afdelingens adresse, Bakken 21 i Lunderskov.

På mødet kan man høre begrundelsen for udskillelsen. Forhandlingsudvalget, der blev nedsat på medarbejdermøde i Museumstog Syd den 14. september, vil fremlægge hvad de er kommet frem til, og der vil blive forsøgt dannet en ny forening.

Støtteforeningen KLK, har ikke noget at gøre med stiftelsen af den nye forening, men det forventes at Støtteforeningen KLK ændre vedtægten så den bliver støtteforening for den eventuelle nye forening.
Følg med her på siden og i Togfløjten.

Rundvisning august 2012

Det er efterhånden en tradition at veterantogets sommersæson afsluttes med at vise materiellet frem i remisen i Lunderskov. Således også i år hvor ca. 25 interesserede deltog i rundvisningen. Efter at Støtteforeningen KLK og Museumstog Syd havde budt velkommen, var der en kort rundvisning gemmen afdelingens værksteder og remise. Rundvisningen sluttede ved kioskvognen hvor de besøgende blev budt på en vand/øl.

Herefter kunne deltagerne selv udforske området og tale med de frivillige. Der var naturligt nok mange spørgsmål om 12eren og det nye træværksted.

Veteraner på hjul 2013 august 13    
Igen i år blev veterantogets arrangement med at invitere andre veterankøretøjer en succes. Trods svingende dansk sommervejr dukkede der over 60 køretøjer op. Museumstogs røde rutebil var populær blandt træffet besøgende og kørte dagen igennem rundture i og omkring Kongebyen Jelling
Ny togfører juli 2013    

Sæsonstart 2013 gik med stålvogne fra Kolding til Vejle og derfra videre til Jelling med de traditionelle trævogne. I Jelling var der Vikingemarked og mange tog veterantoget til markedet.

I løbet af dagen var en af afdelingens trofaste medarbejdere til prøve som togfører. Søren Thuesen bestod med glans! Herfra ønsker vi tillykke!

Eksaminator overrækker Søren Thuesen det røde togførerbånd.

Marcipanbrødet rangerer stålvogne væk og kører Jellingtoget med trævogne

Dronningens veterantog juni 2013    
 

Da regentparret besøgte Haderslev d. 7. juni 2013 kørte de med veterantog fra Haderslev By til Hammelev. Undervejs standsedes ved det nye trinbræt ved Frederik IX plehjem.

Veterantoget trækkes af HHJ Dl11.

Vi har fået filmen stillet til rådighed af JeKd100

       
Sæsonstart i Kolding maj 2013    

Med marcipanbrødet til Kolding havn

Den 4. og 5. maj er der i Kolding mulighed for at få en veterantogsoplevelse lidt ud over det sædvanlige. Museumstog Syd har hele vinteren arbejdet på at klargøre et gammelt diesellokomotiv fra 1952, HHJ Dl 11, - bedre kendt marcipanbrødet. 

For at understrege det lokale tilhørsforhold trækker det lille lokomotiv de såkaldte Koldingvogne. De kørte i begyndelsen af 1900-tallet på Troldhedebanen og på Sydbanen. Koldingvognene er trævogne med åbne ende perroner.

Turen går fra Kolding station over Jens Holmsvej til Kolding Sydhavn. Sporet løber forbi havnekontoret og tværs igennem Falck stationen, og giver derfor

  http://lunderskov.klk.dk/#5
Billeder fra Kolding Havn 4. maj 2013

alle passagerer mulighed for at se havnens bygninger fra en helt ny vinkel.

Turen tager godt 40 minutter og koster kr. 50,-

Turen arrangeres af Museumstog Syd og Danmarks Jernbanemuseum i samarbejde med Felderbanen.

 

Turen tager godt 40 minutter og koster kr. 50,-

Turen arrangeres af Museumstog Syd og Danmarks Jernbanemuseum i samarbejde med Felderbanen.

 

Lunderskov feb13      

Det nye træværksted  er godt på vej,
Drejeskiven bliver repareret
A 10 har fået sæderne betrukket og litreringen
skrues på
Der arbejdes i metalværkstedet

http://lunderskov.klk.dk/#3
       
TKVJ 12 august 12      

Medens veterantoget kører skinnerne varme mellem Vejle og Jelling og på Haderslevbanen arbejdes der stadigt ihærdigt i værkstederne i Lunderskov.

Det går planmæssigt fremad med TKVJ 12

 

Og den 25. august var den ude at køre for egen kraft for første gang siden 1956 - se flere billeder.

Opfyringen gik godt, og det var et stort øjeblik i remisen og for afdelingen at det lokomotiv der er blevet arbejdet

 

på siden 1979 endelig er så langt at den første prøveopfyring kunne finde sted. TKVJ 12 blev købt af det daværende Lokomotivklubben KLK, og har siden været omdrejningspunkt for klubben og afdelingen. Opfyringen viste som ventet en der der skal rettes, tætnes og repareres inden næste prøveopfyring.

Læs en beretning fra holdet bag - klik her

 

Forinden var TKVJ 12 blevet standsmæssigt påklædt med slips

Læs mere om TKVJ 12 klik her

Træværksted august 12    

Den 27. august begyndte udgravningen til det længeventede træværksted.

Placeringen blev en anden end den først projekterede, træværkstedet kommer til at ligge ved remisen.

Med det nye træværksted får afdelingen de optimale forhold for arbejdet med vore trævogne.

S 736 i Lunderskov

     

Damplokomotiv S 736 kom søndag den 8. juli til Lunderskov. TV2 Syd var tilstede:

S 736 kommer fra DSB Museumstog i Roskilde, hvor det er restaureret og er stationeret.
Lokomotivet har ikke opgaver på Sjælland i juli og august, derfor er det muligt for DSB Museumstog Syd i Lunderskov at bruge det i deres kørsler.

Således kan S 736 ses i det traditionelle veterantog i Vejle Jelling, men også på Haderslevbanen. Som noget nyt vil der også være veterantog fra Kolding over Fredericia til Vejle.

Se datoer og tider klik her og for Haderslevbanen  klik her

Læs mere om S736 klik her

Ny togfører juli 12

Åbningsweekenden på Haderslevbanen gik på alle måder godt. Godt vejr, glade passagerer og et godt arbejdende personale.

Men også godt fordi afdelingen fik en ny togfører. Finn Hynding Petersen, har tidligere bestået den teoretiske del, og været igennem det antal aspirantkørsler der skal til, så søndag den 1. juli var Finn oppe til prøve og blev fulgt af eksaminator hele dagen, for tilslut at kunne modtage et: Tillykke du er bestået.

Herfra skal også lyde et tillykke.

Finn Hynding Petersen  foto: arkiv klk.dk

TKVJ 12 status juni 12

Fra lokomotivmesteren lyder det at der mangler kun småting, afprøvning og godkendelse - men maskinen kommer ikke med i sommerens kørsler. Der mangler bl.a. endelig maling, grundmalingen er påbegyndt. Man regner med  afprøvning kan foretages i løbet af sommeren!

Vi kipper med flaget!                             Læs mere klik her

TKVJ 12 juni 2012 ved lunderskov remise (foto: klk.dk/H Cordtz)

12'eren i fri luft juni 2012

Sæsonstart i Kolding april 12

Museumstog Syds veterantog havde sæsonpremiere i Kolding d. 14.-15. april. Kørselen foregik fra banegården i Kolding med en tur på havnen, hvilket Jens Ehlers har fastholdt på YouTube klik her

Kørselen foregik i forbindelse med en stor DMKJ udstilling i byen. Mange fra udstillingen besøgte toget ligesom mange Koldingensere benyttede lejligheden til en veterantogstur med det lokale veterantog.

JV.dk skriver klik her

HHJ Dl11, DSB Museumstog Syd, i Kolding april 2012 (foto: klk.dk - Holger Cordtz)

 

Generalforsamling 2012 april 12

På den årlige generalforsamling, d. 11. april 2012 var formanden H Fischer og kasserer P Aa Hansen på valg og blev valgt med akklamation. Ligeledes blev Togfløjtens redaktør Martin Wilde genvalgt som suppleant. Kassereren konstaterede at økonomien var sund. Bestyrelsen foreslog at kontingentet forhøjes, begrundet med at øgede udgifter specielt til Togfløjtens distribution. Formanden konstaterede i beretningen at de jernbanehistoriske møder er en succes, efter at de er blevet opprioriteret, med mere kendte foredragsholdere, kan foreningen at der er ca. 100 % flere tilhørere. Ligeledes var der en meget velbesøgt udflugt på Vest-banen. Togfløjten er foreningens store aktiv, og for at bladet kan holde den fine standart er det nødvendig med et stabilt antal medlemmer.

Formanden takkede for støtte til foreningen, medlemmer og de fremmødte.

 

TKVJ 12 status dec. 11

Nu er lokomotiv og tender igen blevet forenet!

Der er kommet hjul på tenderen og den og lokomotivet er nu koblet sammen. Det var en stor dag, idet der er kun enkelte medlemmer tilbage, der har set lokomotivet samlet, resten er nye folk med mindre en 20 års anciennitet!

Læs mere om processen her.

Af større opgaver der nu står for er bla. vinduer i førerhuset, træ på gulvet, færdiggørelse af det elektriske system, og selvfølgelig en masse montering og rørarbejde.

Vi håber alle, at vi engang til foråret kan prøve at fyre op.....hvem ved.  læs mere

 

TKVJ12 dec 2011 med tender  (c)klk.dk

Succesfuld udflugt okt. 11

En stor flok af Støtteforeningens medlemmer og en del gæster var på efterårstur i det Vestjyske. Udflugten gjaldt et besøg på Vestbanen, og en Afskedstur med Y-tog der i løbet af kort tid tages ud af drift.

Der var rig mulighed for fotografering, på fribane og ved togkrydsninger. Turen bød også på en tur ad sidesporet til den militærebanegård Oksbøl Syd, samt et besøg og rundvisning på Arrivas værksted i Varde.

 

 

 

Besøg i Lunderskov sept. 11
Der var besøg og rundvisning i remisen vognhallen og værkstederne i Lunderskov den 1. september. Sammen med DSB Museumstog Syd havde Støtteforeningen KLK taget initiativ til rundvisning og informationsaften. De op mod 60 deltagere hørte om lokomotiver og vogne og restaureringen af dem, de hørte om DSB Museumstog og hvordan man bliver "medarbejder". Støtteforeningen KLK fortalte om fordelen ved medlemskab og hvordan foreningen hjælper arbejdsstedet.
Lørdag den 1. oktober var der besøg fra de øvrige afdelinger af Museumstog der havde valgt at lade årets personaleudflugt gå til Syd afdelingen i Lunderskov. Der kom tog fra Sjælland forspændt en My og en Mx kom fra Jylland med ialt 56 personer.
Foreningen Haderslev - Vojens Banen besøgete Lunderskov den 12. november. (læs her)

DSB Museumstog i Lunderskeov 1. okt. 2011 (foto:KLK v Holger Cordtz)

DSB Museumstogs udflugt til Lunderskov 2011
(flere billeder klik her)

DSB Museumstog i Lunderskeov 1. okt. 2011 m Mx 1001 (foto:KLK v Holger Cordtz)

HHJ DL 11 revideret juni 11

I løbet af det sidste år er HHJ Dl 11 blevet revideret. Lokomotiver og vogne synes og godkendes hvert år af trafikstyrelsen, men skal med regelmæssige mellemrum revideres, dvs. at alt sikkerhedsmæssigt bliver skilt ad undersøgt og evt. udskiftet. Dette er en større omgang, og tager tid, især når det foregår med frivillig arbejdskraft i fritiden. Diesel 11, som den kaldes, blev godkendt ved en kørsel Lunderskov Vojens den 24 juni, og må nu køre de næste 12 år.

Vogne på turné maj 11

I Bededagsferien var der Thomas Tog dage på Jernbanemuseet, den 4. juni er der åbenthus hos kollegerne i Randers, og 25. - 26. juni fejrer Hjejlen sin 150 års fødselsdag. Alt dette er de flotte privatbanevogne fra Lunderskov med til.

I Odense spændt efter Thomas  og Freja (F441). Ifm. åbenthusdagen oprangeres et "100 års tog", hvor alle vogne er fra 1911, og Lunderskovvognene KS C3, HTJ C24, OMB C16 og RGGJ C16 er alle fra 1911.  Toget kører ture til Allingåbro. Læs om Åbent hus i Randers  klik her

Det er også "100 års toget" der fejre Hjejlen mellem Ry og Silkeborg, hvor der kan købes kombibillet med skib den ene vej og tog den anden.

 


Afdelingens vogne har været ude at vise flaget på andre baner.
(Se flere billeder - klik her)

 

Foreningen Veteranbanen Haderslev Vojens maj 11
har overtaget brugsretten til den 12 km lange bane -

læs på siden Haderslevbanen - klik her.
 

Haderslevbanen lånes af Banedanmark  feb 11

Foreningen bag Veteranbanen Haderslev Vojens (VHV) havde den 8. februar et møde med Banedanmark. På de møde blev der enighed om at foreningen låner banen uden beregning og på ubestemt tid. Foreningen skal selv stå for vedligeholdelsen, og der skal findes en infrastrukturforvalter. Trafikstyrelsen skal godkende banen til veterantogsdrift, dvs. max hastighed på 40 km/t og et akseltryk på højest 12 tons.
Nu skal banen gennemgås af eksperter for at finde det der skal udskiftes og repareres.

Med i den nye aftale er også strækningen fra Haderslev V til Haderslev By, således at toget kan køre helt ind i centrum.

Midler til genopretningen af banen findes ved fondsansøgninger, tilskud og gaver.

Bliver banen renoveret og godkendt allerede i 2011 er DSB Museumstog klar til at køre på strækningen.

Se hvad TV-Syd skriver

Gå til siden Haderslevbanen

 

Se hjemmesiden for banen

Sporarbejde - børster søges! november 10

Så er sporarbejdet i Lunderskov i fuld gang.

Det her arbejde, er udskiftning af tømre i to sporskifter. Der går to medarbejde fra kl. 8 til 15 hverdag fra den 1 novem-ber og til den 13. november.

De kunne godt bruge mere arbejdskraft, så ar du tid og lyst, så kom til Lunderskov. Driftsbestyreren Fini Rosenberg har lovet frokost og fast arbejde til dem der dukker op.

Ring til ham på 24688230.   Vel mødt.

Sporarbejde i Lunderskiov

Nyt fra Lunderskov november 10

I Lunderskov arbejder de aktive på højtryk!

Der er mange projekter i gang og mange opgaver der skal klares.

TKVJ 12 er ved at ligne et lokomotiv. der er blevet blevet monteret haner, stangtræk og fjenbetjening for lukning af vand forbindelsen mellerm maskine og tender.

Tenderens undervognen er næsten færdigmontert med nye bremseluft rør ventiler osv. Da nr. 12 er en godstogsmaskine var der ikke monteret rør for dampvarme, men det er også kommet til.
Hovedbolten i trækforbindelsen imellem lokomotiv og tender er blevet boret op således at den nu er rund! (hullet til bolten var så slidt at den i trækretningen var 10 mm. større end sideretningen) Der skal nu fremstilles en ny trækbolt.

På tenderen er der gang i spartling af sider, færdiggøring af montagearbejdet med bremserne, og så skal der snart sættes hjul på.
På maskinen foregår der nu montage af kedelarmaturerne på førerpladsen, dette arbejde er allerede godt fremskredet. Der er monteret nye rør på dampsmøresystemet - det ser rigtig godt ud. Gangtøjet er nu komplet så det ligner en rigtig maskine der snart skal ud at køre

 

Tender - trækforbindelse til lokomotivet

TKVJ 12 - førerpladsen m armaturer m.v.

TKVJ 12 - førerpladsen

TKVJ 12 - gangtøj

Det går fremad med restaureringen af A10, der arbejdes i øjeblikket med varmesystemet og de udvendige trinbrædder og endeperroner.

Der er klar til at blive lagt gulv, men det er det blevet for koldt til det arbejde i øjeblikket.

 

HHJ Dl11 er løfte af bogierne for revision - læs mere om dette i Togfløjten nr. 4 2010.

I vognhallen er HTJ C 24  løftet og under revision.

HHJ Dl11 - løftet af bogier

HTJ C 24 løftet af hjulene for revision

Nyt materiel oktober 10

Der er kommet nyt materiel til Lunderskov: Troljen DSB 117, hvilken der vil være god brug for når der i løbet af november skal skiftes sveller på området.

Trolje DSB 117 - nu stationeret i Lunderskov

Pressedækning august 2010

Dagens Succes

Den 3. august var remisen i Lunderskov Dagens Succes i Jyske Vestkysten. På side to i avisen er der hver dag en beskrivelse af dagens succes. Lunderskov remise blev valgt fordi der er et godt arbejdsmiljø mellem de aktive, og som der står: – Det er et hyggested for alle. Folk kommer, fordi de arbejder med noget, de godt kan lide. I en tid, når alle råber på frivillig arbejdskraft er det rart, at vi kan tiltrække nye, frivillige aktive og samtidig holde fast i de gamle, siger Fini Rosenberg.

 

Efter sæsonen

Kolding Ugeavis havde den 26. august en opfølgning på sæsonen for veterantoget fra Lunderskov.

læs netudgaven klik her

eller se papirudgaven klik her

Læs artiklen fra JV, klik på billedet

F 441  v Grejsdal Station 2010

Veteranmøde i Jelling juli 2010

På dagen hvor der var planlagt Dampfestival i Vejle inviterede veterantoget kolleger i andre køretøjer til at mødes i Jelling.

Det blev en dejlig og varm dag - den varmeste sommerdag i 16 år. Der var en god stemning på pladsen, og veterantogets gæster var meget interesserede. I løbet af dagen var der omkring 60 veterankøretøjer omkring pladsen.
Veterantoget have planlagt at opstille HHJ DL 11 og en personvogn på pladsen, men sporet blev pludselig lukket.

 

Klik på billedet og se flere billeder

Træværksted i Lunderskov april 2010

Der er planer om at bygge et værksted til træarbejde i Lunderskov.

Folkene der arbejder med træ har i mange år ført en kummerlig tilværelse i spor fire i remisen. Værkstedet er uopvarmet og der er ikke plads nok. Lokomotivklubben KLK har længe ønsket at etablere ordnende forhold for de frivillige der arbejder med træ.

Nu ser det ud til at lysne. Der er konkrete planer på bordet og disse er forelagt bestyrelsen for Jernbanemuseet.

Ifølge planen er værkstedet 15 m  langt og 6 m bredt og skal isoleres som metalværkstedet Lokomotivklubben KLK byggede i 90'erne. Planen går ud på at lægge værkstedet på sydsiden af vognhallen. Der er visse vanskeligheder med jordarbejdet og lagerhallen kommer til at ligge noget udsat, så det måske bliver nødvendigt at reducere den noget.

Følg med her på siden.

 

Forslag til placering:

 

Dampfestival 12.02.10

Eller Internationale Dampfestival Vejle.

Dampfestivalen er efterhånden et af Vejle Kommunes vartegn. Dampfestivalen er en international festival og Danmarks eneste af sin slags. Kvaliteten er i højsædet...  Således stod der i kommunens egen udgivelse, Vejle kommunes kulturelle puls, i september 2009.

Ikke desto mindre nedlagde Vejle byråd Dampfestivalen på byrådsmødet d. 10. februar, med virkning fra 2010.  Museumstog er ellers langt med markedsføring af Veterantoget for sæsonen, således er køredage planlagt, personalefordeling indledt, ligesom der er aftalt lån af spektakulært lokomotiv  og der er taget hensyn til datoerne i omtale i forskellige trykte medier for den kommende sæson. 

Begrundelsen for nedlægningen var, at der ikke var tegnet kontrakt med mindst fire skibe ved den skæringsdato der var aftalt. klk.dk er kommet i besiddelse af en mail fra Kurt Tværkær, dampfestivalens grundlægger og ildsjæl, til byrådet, der bekræfter at der var aftaler med fire tyske og et dansk dampskib, ikke kontrakter men aftaler per mail og telefon ved skæringstidspunktet.

Ved behandlingen i byrådet kaldte kulturudvalgsformand Dan Arløv konsekvent festivalen for Dampskibsfestivlen, på trods af at navnet retteligt er Dampfestival, og langt de fleste attraktioner har været damptromler, -traktorer, stationære maskiner, lokomobiler og ikke mindst KLKs damplokomotiv. Kulturhistoriske klenodier, der i sig selv er et levende kulturhistorisk museum, berettiger til navnet Dampfestival,

At en så enestående, og i Danmark, unik event er blevet nedlagt er uforståeligt, og ikke bare et tab for Vejle, men for hele Danmark, hvorfra man nu må til udlandet for at opleve en event af den karakter.

Kommentar af
Johannes Gravgaard

Foto: Benny F Nielsen Vejle Amts Folkeblad
 

Se større billeder fra den hedengangne Dampfestival i Vejle klik her

foto:Steen Rudberg,Heino Nielsen

 

 

 

 

 

 

é

 

TOP

 

 

   

Til forsiden

i for