Til forsiden

Udvalgte ældre nyheder:

Tilbage til Nyheder
Indhold:    
     

Lokomotivfører

Nyt fra remisen

DSB Museumstog

Formandens ord september 2009

Lokomotivklubben låner damplokomotiv

Nedbrud

Åsberetning 2008

Ny damplokofører

RGGJ C3

Årsberetning 2007

Medlemsudflugter til Museumsbanen
og VVGJ

30 år i Grejsdalen

 

Ny lokomotivfører i klubben! 29.07.09

Tirsdag den 28. juli bestod Anders Tarp prøven og kan nu kalde sig lokomotivfører.

På sæsonens sidste tirsdagskørsel bestod toget af fem passagervogne og én godsvogn. Klubbens tilsynsførende Anders Færch fra Mariager var mødt op for at eksaminere Anders Tarp.

Turen til Jelling og retur til Vejle gik fint, ligeledes rangeringen, og ved ankomst til Vejle trykkede eksaminator Anders Tarp i hånden og ønskede tillykke. Der er også grund til at lykønske klubben der hermed har fået endnu en diesellokomotivfører.

Herfra ønsker vi også Anders tillykke!

Ølsmagning og tirtsdagstemaer

Prøven foregik mens der var ølsmagning i toget. Ved kørslerne tirsdag aften har der hver gang været et tema. Togets passagerer er blevet budt på rundvisning og en meget inspirerende fortæller i Kongernes Jelling, der har været foredrag i kirken om Jelling Monumenterne, og tirsdagstemaerne afsluttedes med ølsmagning i toget, to bryggerier præsenterede deres bryg, Jelling Bryghus og bryggeriet Kvajj.

Disse arrangementer er blevet taget meget godt imod, ca 2/3 af passagererne har hver gang taget imod tilbudene.

Vi takker de medvirkende, og JTUR (Jelling Turist- og udviklingsråd) for godt samarbejde.


Fra venster: Anders Færch, Peter Aaquist Hansen og Anders Tarp

Anders Tarp

 

     
 

Formandens afsluttende ord  december 2009
En kort status på året

Nu lakker det mod enden for såvel året som KLK's eksistens. Da der ikke vil blive flere generalforsamlinger, hvor der vil blive en årsberetning, vil jeg prøve at lave en kort gennemgang af det herrens år 2009.

2009 blev året, hvor KLK opholdt med at eksistere som selvstændig klub efter 47 års virke. Det er selvfølgelig ikke uden vemod, at det sker, men som udviklingen er og vil fortsætte, er det.................
Læs videre - klik her

 

Lokal-Bladet Budstikken på besøg  07.11.09

Den 8. oktober var der i  Lunderskov besøg af en journalist fra Lokal-Bladet Budstikken.

En rundvisning i vognhal, remise og værksted, med kamera, og en længere samtale i kolonnehuset er blevet til en dejlig artikel i bladet som er blevet bragt i Kolding, Vejle, Aabenraa, og senest Fredericia udgaven

Læs artiklen klik her.

Vi takker Lokal-Bladet Budstikken for besøget.

udflugt med Lokomotivklubben KLK 01.11.09

Lørdag morgen den 31. november var der liv på banegårdene i Trekantsområdet. Lokomotivklubben KLK havde arrangeret udflugt, og det havde fået folk af huse. Omkring 65 personer stod på det lejede MR tog, de første kl. 8 i Lunderskov, hvor også friske rundstykker og kaffe blev taget om bord, hvilket deltagerne nød mens toget kørt mod nord ad den Østjyske længdebane.

Destinationen var Aalborg. MR-toget kørte lige til døren. Dvs. lige til Limfjordsbanens remise og værksteder. Den næste 1½ time blev brugt på at se Limfjordsbanens faciliteter og materiel, og ikke mindst snakke med de aktive der - og med hinanden.

LFBs TFJ C8 og ETH C1 var rangeret op, og AHJ ML 5206 stod og brummede foran drejeskiven klar til at køre en tur med selskabet. Kort før afgang kom friske frokostpakker som blev nydt mens den Nordjyske natur trillede forbi udenfor vinduerne. Med et obligatorisk fotostop nåede toget Nordpolen som veteranbanen kalder endestationen på Grønlandshavn. Eller som der står som undertekst på stationsskiltet "Sidste station før Nordpolen". Lokomotivet trykkede tilbage til Romdrup Aa hvor der var omløb, og det lille tog fortsatte de 16 km tilbage til Aalborg.

Tilbage i Aalborg holdt MR toget klar til igen at køre sydpå. Der var et kort ophold i Randers hvor dagens varme mad blev taget ombord. og derefter serveret af de venlige tog stewardesser. Et velsmagende og godt måltid der afsluttede en god dag. Den sidste udflugt i Lokomotivklubben KLKs regi.
Herfra skal lyde en tak til arrangørerne og de medhjælpende ånder.

  

 

Støtteforeningen KLK 29.10.09

Som konsekvens af at Lokomotivklubben KLK bliver en del af DSB Museumstog er der blevet dannet en forening der hedder Støtteforeningen KLK for DSB Museumstog Koldingafdeling.

Da det "kun" er materiel og værksteder der bliver DSB Museumstog Koldingafdeling, vil man i støtteforeningen søge at drive klubafdelingen videre. Således udgives bladet Togfløjten fremover i Støtteforeningen KLK, ligesom de jernbanehistoriske møder kommer i nyt regi. Af formålsparagraffen fremgår at man vil støtte et socialt miljø omkring arbejdsstedet, og at foreningen økonomisk vil støtte specifikke projekter ved DSB Museumstog Koldingafdeling.

På den stiftende generalforsamling d. 27. oktober valgtes Holger Fischer, Peter Aaquist Hansen og Johannes Gravgaard til bestyrelsen, mens redaktøren af Togfløjten Martin Wilde blev suppleant.

Kontingentet i Lokomotivklubben  KLK er kr. 320 og støtteforeningen bibeholder dette beløb.  

Et udsnit af deltagerne ved den stiftende generalforsamling
 

Bliv Medlem
For at modtage Togfløjten skal man være medlem af Støtteforeningen KLK, hvilket man kan blive ved at sende en mail til medlem@klk.dk eller pr brev til  Støtteforeningen KLK, Bakken 21, 6640 Lunderskov.

Indeholdende,  navn og adresse, gerne også om du er nuværende medlem af Lokomotivklubben KLK, evt. medlemsnummer.

Støtteforeningen KLK håber på mange medlemmer så det bliver muligt at drive Togfløjten videre og støtte Koldingafdelingen af DSB Museumstog.

     
 

RGGJ C3 på udstilling 15.10.09

En af Lokomotivklubben KLKs vogne er i øjeblikket udlejet til Jernbanemuseet i Odense.
Den indgår i en specialudstilling om privatbanerne i Danmark, og holder på en fornem plads på miljøet omkring Slotsløkken Station forspændt damplokomotiv SNNB nr 3.

Det er en cadeau til Lokomotivklubben KLK og Lars Andersen at Jernbanemuseet netop har valgt vores nyrestaurerede vogn. RGGJ C3 blev indsat i veterantoget til Dampfestivalen i 2008 efter længere tids restaurering.

Udstillingen på Jernbanemuseet startede i efterårsferien og kan ses til marts 2010.

Læs mere om RGGJ C3 her

 

Nyt fra Lunderskov remise oktober 2009

 HBS 26  er under revision og står løftet fri af hjulene i vognehallen, og arbejdet skrider frem uden større problemer.

Til dem som ikke ved det, så er det dampafdelingens servicevogn og medtages altid når der køres med damp.

Selvom det er stykgodsvogn, så er der monteret en stor vandtank som reserve forsyning og optændingstræ til maskinen, så vognen altså nødvendig når der skal køres med damp unden for Lunderskov.

 

På A10 er der ligeledes kommet gang i arbejdet igen efter sommeren og der arbejdes på at blive klar til at ligge et nyt linoliumsgulv på inden jul. Lige nu foregår der monterings arbejde af lister og paneler som er slebet ned og frisket op med ny lak...flot ser det ud og det skal nok blive en rigtig spændende og vogn at få med i toget.

Læs om TKVJ 12's fremskridt på 12erens side

Håber vi ses i remises

 

Arbejdet med TKVJ 12:05.09.09
Kedelbeklædning færdigmonteret, malerarbejde i gang (autolakering eller rulle?), undervogn i princippet færdig, dog skal der justeres bremsetraverser.
Tenderens fjedre er ankommet, bedre end sidst, men stadig uens. Jørgen Skov forventer dog de kan anvendes. Der er færdigfremstillet en blæser (luftudsugning) så man kan sandblæse og male inde i vandbeholder. Lejekasser er snart færdige.

Arbejdet med OKMJ 10:

Støbning/svejsning af ituslået bagagenet  ende afklares med Klaus Fogt. Man kan gå i gang med fjernelse af tagpap, træet undersøges, og hvis dette vurderes OK, kan tagdækker rekvireres til pålægning af nyt tag. (Det samme kan gøres med en vogn mere, hvilken bestemmes senere).

De to nævnte køretøjer er stadig de prioriterede opgaver, som det går fremad med. Men der skal flere hænder til, hvis det skal nås til sommeren 2010.
Så bare kom. Se Arbejdsdage
                                     Se TKVJ 12s side

  é  
     
 

Lokomotivklubben KLK og DSB Museumstog    30.06.09

I Formandens ord fra Togfløjten nr. 2 2009,fremgår det at der ifølge vedtægterne skulle en ekstraordinær generalforsamling til for at beslutte klubbens optagelse i DSB Museumstog, og dermed nedlæggelse som selvstændig forening. Denne ekstraordinære generalforsamling fandt sted den 27. juni, og forslaget blev vedtaget med 15 stemmer mod 1. Dermed er nedlæggelsen og sammenlægningen en realitet, derfor skulle der vælges tre man til det tremandsudvalg der er beskrevet i sammenlægningsaftalen.
Tremandsudvalget er den lokale ledelse og kontakten mellem arbejdsstedet i Lunderskov og Jernbanemuseet og Museumstog. Til udvalget blev valgt nuværende formand i KLK Lars Ole Hansen, KLKs driftsbestyrer Fini Rosenberg og nuværende bestyrelsesmedlem Ole P Sørensen.

I samarbejdsaftalen er der også nævnt en støtteforening. Denne støtteforening skal groft sagt støtte aktiviteterne i Museumstogs arbejdssted i Lunderskov. og videreføre klublivet omkring ”det gamle KLK”, der tænkes her på udgivelsen af bladet Togfløjten, de jernbanehistoriske møder, udflugter m.m. Der blev nedsat et udvalg bestående af Togfløjtens redaktør Martin Wilde, KLKs kasserer Peter Aaquist Hansen og bestyrelsesmedlem Johannes Gravgaard, til at organisere denne støtteforening, komme med et vedtægtsforslag og indkalde til en stiftende generalforsamling.

De hidtidige KLK aktiviteter videreføres som hidtil, men nu under navnet DSB Museumstog Kolding afdeling. Det være sig veterantogskørslerne mellem Vejle og Jelling, deltagelsen i International Dampfestival i Vejle og restaureringerne i Lunderskov.
Afdelingen er tænkt som Jernbanemuseets privatbanesamling, netop derfor bliver TKVJ 12s færdiggørelse set frem til med stolthed og spænding.

é


 

Formandens ord september 2009

En lettelse og en god sommer
Så blev det så endeligt slået fast, at Lokomotivklubben KLK bliver en del af Danmarks Jernbanemuseum. Den sidste sten blev fjernet på den ekstraordinære generalforsamling den 27. juni i Lunderskov. Her skulle der kun være simpelt stemmeflertal, og da der kun var en stemme imodog sytten for, blev det vedtaget. Klubben kører videre året ud, så at der bliver en naturlig afslutningpå regnskabet.
Ifølge sammenlægningsaftalen skulle der vælges et tremandsudvalg i KLK, som skal være bindeled mellem Museet og »DSB Museumstog Kolding-afdeling«, som KLK vil komme til at hedde i fremtiden. Dette tremandsudvalg blev valgt på den ekstraordinære generalforsamling, og det kommer til at bestå af den nuværende næstformand og driftsbestyrer, Fini Rosenberg, det nuværende bestyrelsesmedlem og i sin tid en af forslagsstillerne til sammenlægningen, Ole P. Sørensen, samt den nuværende formand, Lars Ole Hansen.
Udvalget har haft det første møde og aftalt med Jernbanemuseets leder, Poul Thestrup, at mødes, så at overdragelsen kan sættes i gang. Det er en lettelse, at et af de store spørgsmål, der har optaget de aktive medlemmer gennem de sidste par år, nu har fundet en afgørelse, så vi igen kan koncentrere os om det, som alle ånder for: nemlig istandsættelse og bevarelse af gammelt jernbanemateriel.
Et andet stort spørgsmål, der har optaget sindene i mange år, nemlig Haderslevbanen, ser også ud til at have fået en en degyldig afgørelse. Der blev tændt et lille lys, da byrådet i Haderslev Kommune besluttede at bruge 100.000 kroner på en uvildig undersøgelse, der skulle vise, hvad det vil koste at sætte banen i stand, så at den kan åbnes. Det blev et firma, der hedder COWI, der blev valgt, og der er lavet en rapport, som siger, at det vil koste 1,8 mio. kroner at genoprette banen samt en årlig driftsudgift på mellem 200.000 og 300.000 kroner. Om fem år skal der så laves en ny renovering, som vil koste flere mio. kr. pr. km. Det sidste tal er fra Banedanmark. Haderslev Kommunes udvalg for erhverv og kultur ser sig ikke i stand til at finde finansiering af de 1.8 mio. kroner og anmoder byrådet om at skrinlægge projektet. Der er fuld forståelse for, at kommunen er meget trængt økonomisk, og at det ikke skal gå ud over børn og ældre, at der skal åbnes en veteranbane, men der er ikke forståelse for, at kommunen ikke har forsøgt at søge fonde eller har givet KLK lov til at søge om midler. Når man ser, hvad der bliver brugt af fondspenge, her kan nævnes at Nordeafonden som nævnt i sidste Togfløjte bevilligede 36 mio. kroner til en natursti ved Skælskør, så er 1,8 millioner kroner jo småpenge. Min personlige mening er, at Haderslev overhovedet ikke er interesseret i at få en så stor turistattraktion. Det kunne de have fortalt for længe siden, så der ikke er blevet spildt så meget tid på sagen.
Sommerens kørsler foregik udelukkende med diesel, da der blev besluttet, at man ikke vil bruge tid og penge på at sætte nye kedelrør i F 694, men i stedet bruge tid og penge på at gøre 12’eren færdig til næste år. Det har været et godt år, hvor klubben ligger 500 rejsende over sidste år på samme antal køredage. Sidste års dampfestival er selvfølgelig ikke medregnet. De tre aftenture på tirsdage var igen godt besøgt. Klubben fik en ny diesellokomotivfører, da Anders Tarp var til prøve og bestod, og en ny togfører, da Holger Fischer bestod prøven på sidste køredag.
Jeg vil igen opfordre KLK's mange trofaste passive medlemmer til støtte op omkring den ny forening. Der bliver her i bladet indkaldt til en stiftende generalforsamling, hvor der vil blive valgt en bestyrelse, hvis primære opgave er at udgive Togfløjten. Den nuværende redaktør Martin Wilde vil gerne fortsætte, så der bliver ikke den store ændring for de passive medlemmer.
En sidste ting, vi kan glæde os til, er, at Svend Erik Brodersen har færdiggjort bogen om Kolding Sydbaner. Den vil udkomme inden jul. Det primære overskud fra bogen vil gå til bevarelse af materiel fra Kolding Sydbaner.
Alle medlemmer ønskes et godt efterår.
Lars Ole Hansen
é

foto:DSB Museumstog/Thomas Hupfeldt

F 441

 

F 694 og F441 sammen ved Grejsdalens station 

Lokomotivklubben låner damplokomotiv  08.07.09

Som det fremgår andet sted på siden, er vores normale damptrækkraft, F 694, ikke blevet godkendt ved det årlige syn. Derfor er sommerens kørsler udelukkende planlagt med diesel HHJ DL 11.

Vi har nu med kort varsel fået mulighed at låne F 441 fra DSB Museumstog den 12. juli. Vi er glade for på denne måde at kunne glæde vores trofaste publikum.

Man vil dermed også i år kunne høre dampfløjten i Vejle. Mærke den krydrede duft af stenkulsrøg op gennem Grejsdalen. Høre rangerklokken ved omløb i Jelling.

F 441 er af samme type som vort normale lokomotiv, blot seks år ældre, bygget i 1914. Normalt er lokomotivet stationeret i Randers, og kører veterantog mellem Randers og Allingåbro samt forskellige særtog. Dvs. at lokomotivet skal køre de godt 100 km fra Randers til Vejle og retur, for at trække de smukke vogne, og forhåbentlig mange passagerer, de 14 km op gennem Grejsdalen to gange på søndag.

Vi håber, at rigtig mange vil benytte lejligheden denne søndag til at komme ud og køre med damptog.

Se køreplan - læs mere om F 441

 

Nedbrud 13.07.09

Turene den 12. juli med damplokomotiv, blev desværre ramt af maskinnedbrud. - Klip fra udsendt pressemeddelelse:

Godt 200 rejseglade passagerer havde ellers indfundet sig på perronen i Vejle, klar til at køre en tur til Jelling med dagens første veterantog. Men de mange passagerer nåede kun til Grejsdalen, så måtte lokomotivpersonalet opgive at køre videre med det indlånte damplokomotiv, F 441, fra Museumstog i Randers. Årsag: når vandstanden i vandtankene kom under to tredjedele fyldt, så var det ikke længere muligt at sætte vand på kedlen. En fejl ved injektorerne – en slags dampstrålepumpe – gjorde, at det ikke var muligt at sætte nyt vand på kedlen. Og uden vand – ingen damp.

Lokomotivpersonalet gjorde adskillige forsøg på at sætte vand på kedlen, mens toget holdt på stationen i Grejsdalen, men lige lidt lykkedes det, og til sidst måtte personalet tage den tunge beslutning at aflyse resten af turen til Jelling, og i stedet vende om, og køre tilbage til Vejle. Inden det kunne ske, var det dog nødvendigt at få fyldt vandtankene op med vand, og det skete ved hjælp af en tankbil fra brandvæsenet. Opholdet i Grejsdalen kom til at vare mere end en time.
é

   
   
     
     
  Radioptagelse
Torsdag den 9. oktober var der besøg i remisen Lunderskov. Claus Berthelsen fra programmet "Stedsans" på Danmarks Radio P1 blev vist rundt af Lars Ole Hansen. Det blev der en udsendelse på 1½ time ud af. Udsendelsen blev sendt torsdag formiddag kl. 10:03 den 16. oktober, med genudsendelse aftenen efter kl. 20:03.
På Danmarks Radios hjemmeside står der om programmet Stedsans:
Stedsans er et reportagebåret samtaleprogram, som hver torsdag tager lytterne med til et sted i Danmark. Med stemmer og lyd tegner vi et portræt af stedet og de mennesker, der lever, færdes eller arbejder der.
Samtidig trækker vi også de store linier - fra HC Ørstedsværket til klimapolitik, fra en bænk i Urbanplanen til arkitekturvisioner eller fra vestkystens bunkere til nutidens terrorfrygt
.
Se programmets hjemmeside, hvor man også kan høre programmet efter det er blevet sendt.
I Togfløjten nr 3. 2008 er der en anmeldelse af udsendelsen.


Læs om udsendelsen og se billeder på DR Stedsans hjemmeside hvor du også kan høre udsendelsen

 

     

Årsberetningen 2008

2008 var imødeset med optimisme da det var et dampfestival år og der var et særtog i anledning af Fredericia havns 200 års jubilæum, samt et nyt tiltag nemlig tirsdagskørsler med diesel. 

Men som med så meget andet skal man, ifølge H.C.Andersen, gå så meget grueligt igennem før det bliver godt.

Det startede med at 3 damprør sprang under den første prøvefyring på F 694 og det lovede ikke godt for denne travle sæson. Disse rør blev proppet og det viste sig at resten holdt, men det var med en vis spænding at møde om morgenen og se om der var kommet flere rørsprængninger i ugens løb.

Et andet projekt der var spænding om lige til det sidste var ibrugtagningen af RGGJ C3. Efter at Bente og Lars Andersen havde afleveret vognkassen i 2006 var det oplagt at dens debut i togstammen skulle være ved dampfestivalen da det jo er Lars fødeby og at parret nu bor i Vejle. Desuden var der brug for vognen.

Lars arbejdede videre med undervognen i Lunderskov, og fandt stumperne der skulle nittes på. Undervognen skulle jo reetableres helt fra bunden. Der blev fundet et sæt fjedre som blev sendt til Sverige for at blive renoveret. Da de kom retur viste det sig at de ikke passede. Humøret i LK faldt nogle grader da der var arbejdet intenst på at få vognen klar. Efter et par minutter i sort blev der gået til makronerne, og et nyt sæt fjedre blev sendt af sted. Det var midlertidig ved at være den tid hvor togstammen skulle afgå fra Lunderskov - og det blev så uden C3. Men lige som i eventyret blev alt godt til sidst.

Fjedrene kom til Lunderskov om onsdagen,
om torsdagen blev de monteret,
den tilsynsførende godkendte vognen om fredagen
og Fini lånte MY 1154 fra CLF Cargo og kørt vognen til Vejle hvor den så var klar til at få sin debut i togstammen. Den lyste op i togstammen og fik mange beundrende blikke fra de rejsende.

Der skal fra bestyrelsen lyde en tak til de aktive, den tilsynsførende og CLF Cargo for at det lykkedes til sidst.

På grund af nogle mærkelige terrorlove var der kun ét dampskib ved festivalen, så togstammen var et af de bærende kræfter og det kunne ses på passagerantallet. Det blev til 4734 mod 3856 sidste gang.

Det nye tiltag med to tirsdag aften afgange gav lige ved 500  passagerer. I alt blev det til 8249 i Vejle mod 4031 i 2007. Så ud af det må vi konstatere at det er en god forretning ved at deltage i dampfestivalen. 

På vejen hjem fra Vejle blev der gjort hold i Fredericia hvor havnen havde 200 års jubilæum. Her kørte togstammen 5 gange rundt på en rundstrækning på 45 min. på havnen. I vognene var der installeret mikrofon og højtalere, så at publikum via fortæller fik indblik i hvad der foregik på havnen. Der var 970 som tog denne tur.

Klubben har det med at slå flere fluer med et smæk og det blev også brugt forud for julekørslerne. I årets løb var KLK blevet opsagt i remissen i Vejen, hvor F668 stod inden døre. Det gav et lille problem da BD havde taget sporskiftet op indtil remissen så to kranbiler måtte flytte 668 fra remissesporet til læssesporet. I søgen efter et nyt indendørs sted fandt Fini et spor ved Danske Fragtmænd i Taulov. Her var lidt ekstra plads så der var også plads til KS Q3. Da togstammen så skulle til Vejle og køre juletog måtte toget først til Vejen og hente F 668 og derefter til Taulov. I stammen var også KS Q3, så den fik rørt hjul og ikke mindst lejer. Det hele forløb uden problemer takket være de forskellige mestre der havde sørget for at alt var i orden.  På vej til Taulov var Fini oppe til damplokomotivføre prøve og bestod. Der skal lyde et tillykke fra bestyrelsen. Da toget endelig kom frem til Vejle blev der kørt hele weekenden, hvor der var almindelig publikums afgange til Grejsdalen om lørdagen og bestilte tog om søndagen. Det blev til i alt 1791 passager. I alt blev det til 11.008 passager i 2008.

 Et nyt tiltag i 2008 var at lave en familiedag ved klargøringen af togstammen inden sommerens kørsler. Det blev til en hyggelig dag hvor der deltog 27 voksne og ti børn. Både kolonnehus og vognene fik en ordentlig omgang. Oveni blev der hygget og grillet.

Klubben er nu så gammel at der jævnlig er jubilæer. I år havde to af klubbens aktive 25 års jubilæum som personale ved klubbens kørsler i Vejle. Det er Martin Wilde og Henrik Cordtz. Der skal lyde et tillykke herfra.

Et af højdepunkterne er den årlige udflugt for medlemmer med familie. I år gik den til Geesthacht lidt øst for Hamburg. I bedste KLK ånd startede turen med nedbrud, da bussen ikke ville starte. Men et medlem havde magiske fingre og fik bussen startet. I Geesthacht blev det til en tur med Q 350. Selv om bus og GPS ikke altid fungerede blev det til en god tur. Det primære ved udflugter er at medlemmerne hygger sig sammen, får en øl, ser noget spændende og det blev alt opfyldt så en tak til Martin for tilrettelæggelse af turen.                    

Til møde aktiviteterne.
Der blev afholdt nytårsfrokost hos Peter Aaquist i januar.

I maj blev der i forlængelse med forslaget om sammenlægning med jerbanemuseet afholdt et informationsmøde hvor Poul Thestrup fra museet besvarede spørgsmål fra medlemmerne.

Der blev afholdt medarbejdemøde på KUC i efteråret hvor bl.a. sommerens kørsler blev gennemgået.

Trods alvorlig sygdom afholdte Svend Erik Brodersen medlemsmøder i Kolding assisteret af Martin Wilde. Den ukuelige Martin Wilde har foruden møder og tur udgivet 4 togfløjter.

Der blev også afholdt et budgetmøde hvor de forskellige mestre og redaktør fik at vide hvor meget de havde at gøre godt med i det kommende år. Driftsafdelingen holder jævnligt møder og fastlægger hvad der skal ske i Lunderskov. Til dette hører at der blev udnævnt en ny vognmester nemlig Finn Hynding Petersen som overtog den ledige stilling, efter at Karsten Skov blev mester på damp. Henrik Cordtz udgiver driftsafdelingens talerør ”Dampklokken” efter behov.

LK blev i 2008 udsat både for hærværk og indbrud.  Efter at et hærværket blev meldt til politiet varede det ikke længe før at en flok tavse drenge med SSP medarbejderen mødte op og sagde undskyld . Til jul var der så hjemmebag og julekort til de aktive fra drengene.

Et stort indbrud blev afværget, da Steen Christensen en torsdag mødte i LK. Tyvene havde brudt porten op ind til værkstedet og havde gjort klar til at læsse svejseværker, højtryksrenser og andet godt. Da de blev afbrudt tog de benene, og ikke mindst varebilen, på nakken og suste op af bakken efterladende en benzindunk med navn på bilens ejer. Politiet fandt frem til ejermanden, som dog ikke kunne huske hvem han havde lejet bilen ud til. Men da der ikke forsvandt noget blev der ikke mere ud af den sag.

Thomas fik skiftet sveller ud i tilkørselssporet til drejeskiven.

Et af de faste punkter her er 12eren, den blev forenet med sit førerhus og beklædningen blev malet sort, både stempler og glidere samt linealer er justeret på plads. Så det begynder at ligne et lokomotiv.

Et andet fast punk t er Haderslevbanen. Her blev der i efteråret afholdt et længe ventet møde mellem Haderslev og BD.  BD sendte to personer der havde med salg af jord og ikke sporkyndige, men de havde da en pris der lød på 4 mill. pr km for at få banen køreklar, ellers var de kun opsat på at sælge de 23 hektar til gængse jordpriser som på det tidspunkt lå på 250.000 kr. pr hektar. Embedsmændene i Haderslev ville så indstille til politikerne om at skrinlægge banen da det var for mange penge, men her skete det overraskende, nemlig at der blev bevilliget 100 000 kr. til en uvildig undersøgelse af hvad det ville koste at åbne banen. Dette tilbud var ikke kommet ved årets udgang. Der blev nedsat et nyt Haderslev udvalg bestående af Henrik Cordtz, Ole Sørensen og Svend Erik Brodersen.

KLK havde besøg af DR program 1 og det blev til en udsendelse på 1½ time om klubben, dens medlemmer og ikke mindst materialet. Der skal lyde en tak til DR for denne enestående mulighed for at få viden om klubben udbredt. Fra KLK deltog for hovedparten formanden Lars Ole Hansen. Programmet hedder Stedsans.

Klubbens revisor gennem 16 år Søren Agerskov har valgt ikke at genopstille. Der skal her lyde en stor tak for Sørens samarbejde med skiftende kasserer. Det var altid i orden når regnskabet var godkendt af Søren.

Til sidst kan det oplyses at medlemsantallet ligger næsten fast på knap 300 nemlig 290. Der har været        mandedage i LK sidste år.

 Der skal lyde en tak til de aktive medlemmer, samarbejdspartnere og andre der har haft med klubbens aktiviteter at gøre.

På bestyrelsens vegne.

Lars Ole Hansen

 

Nyrenoveret kulkran Lunderskov remise Lokomotivklubben KLK
Indkørsel til remisen med kulkranen i forgrunden

 

 

 


Lunderskov remise
marts 2009

 

 

 

 

Ny Damplokomotivfører i Lokomotivklubben kLK

 

Fredag d. 12. december 2008 kørte KLK et større materieltog, i forbindelse med at veterantoget blev kørt til Vejle til året julekørsler. Samtidig skulle klubben have eksamineret en ny damplokomotivfører.

 

Torsdag blev toget oprangeret og klargjort i Lunderskov så der ikke skulle mødes så tidligt fredag morgen.

Fredag mødte de første ind omkring kl. 5:00 for at få det sidste gjort klar med vognene, der skulle køre juletog, og KS Q3 der skulle placeres i Taulov.

KL. 9:00 var der afgang mod Vejen med HHJ DL 11 i front. I Vejen skulle F 668 hentes, F 668 har i længere tid stået i remise der, men nu er aftalen blevet opsagt. F668 lev smurt op og rangeret ind i toget

 

Toget kørte med HHJ DL 11 forrest mod Taulov, hvor KS Q3 og F 668 skulle under tag.

 

Efter endt rangering og da Féren havde slukket tørsten, blev toget blev samlet igen, denne gang med DSB F 694 i front.

 

Henry Greve Petersen var mødt op for at eksaminere Fini, som på den sidste del af turen skulle fører damptoget til Vejle. Efter ca. 45 min. teoretisk gennemgang på maskinen blev toget meldt klart til afgang og toget kørte fra Taulov til Vejle.

 

Vel ankommet til Vejle, blev toget rangeret ned på pladsen hvor det blev oprangeret, så det var klar til julekørslerne lørdag og søndag. Vi kunne alle sætte os ned efter en lang, våd og kold dag og nyde en enkelt øl.

 

Fini Rosenberg bestod naturligvis og kan nu kalde sig damplokomotivfører.

 

Der skal herfra lyde et tillykke med uddannelsen og den veloverståede eksamen til Fini!
é

 

Januar 2009

TKVJ 12

Så har vi taget hul på 2009, og dette vil sikkert blive et forventningens år.

Arbejdet med TKVJ 12 er blevet intensiveret, således at der en 4-6 mand i gang med forskellige projekter på maskinen.

 

Vi er ved at færdiggøre de sidste stykker plade og vi snart gå i gang med at grundmale den sidste del af kedlen og selvfølgelig også skorstenen.
Der er monteret lufttanke, fodpladerne er blevet malet, og der er lavet nyt askedræn. I førerhuset er styringsbukken monteret, og vi er gået i gang med bremseluftsledningerne, ligesom domerne nu kun mangler sidste gang maling.


Tenderen vil blive forårets store projekt, hvor vi skal i gang med det gamle håndværk, at nitte.
Derefter kommer det store monteringsarbejde.

 

På A10 sker der også noget, der er netop sat bagagenet op i en af kupeerne og de er virkelig blevet flotte, efter sandblæsning og opmaling med frisk farve.

Indvendigt i vognen skal der gøres klar til at lægge et nyt linoleumsgulv og senere på foråret kommer kakkelovnen i igen. Vi er næsten færdige med bremseluft systemet.

Vi håber alle på at vi snart kan få en 1. klasses vogn med i veterantoget. En vogn med sidegang, kupeer og selvfølgelig kakkelovnen. En vogn, der vil give publikum en ny og spændende oplevelse.

 

Sommer 2008:

RGGJ C3

RGGJ C3 blev den 12. juli indsat i veterantoget.
Forud er gået nogle hektiske dage og uger. Det viste sig at de fjedre der var bestilt og leveret midt i maj ikke passede på vognen. Der blev i hast bestilt nye fjedre men med produktionstid osv. ville det være tvivlsomt om vognen ville blive klar til årets kørsler. Veterantoget måtte da også køre til Vejle den 6. juli uden RGGJ C3.
Så skete der pludselig noget. Fjedrene blev leveret onsdag aften, det dygtige arbejdshold i Lunderskov fik dem monteret om torsdagen. Så manglede der kun godkendelse, vores tilsynsførende var på ferie men kom hjem så vognen kunne synes fredag. Med særtog blev RGGJ C3 kørt til Vejle fredag aften og indrangeret i veterantoget for at være klar til Dampfestivalen lørdag. Vi kunne derfor stille med et tog med syv vogne og 350 siddepladser, hvilket der viste sig at være brug for!

RGGJ C3
1911 leveret til Ryomgaard Gjerrild Grenaa Jernbane
1956 Banen lukker
og C3 bliver mandskabsskur i en grusgrav på Fyn
1977 C3 overtages og hentes af Lokomotivklubben KLK og kørt til København hvor medlemmer begynder adskillelsen af vognen.
Efter at have stået på Frihavnen og i Centralværkstedet står vognen uafdækket i det fri.
1987 bliver den flyttet til Lunderskov
2002 Lars og Bente Andersen får vognen flyttet nær deres hjem og begynder det store arbejde med restaureringen.
2006 Vognen kommer i skinnende flot stand tilbage til Lunderskov, og arbejdet med det sidste finish og undervogn pågår.
2008 12. juli Vognen indsættes i Veterantoget.
         Læs mere i Togfløjten nr. 2 2008
         Klubben takker Bente og Lars for det store arbejde.

 

 

RGGJ C3 i Grejsdalen på sin første driftsdag for Lokomotivklubben KLK 12. juli 2008
Klik for større billeder

GGGJ C3 på genindsættelsesdagen - interiør. Lokomotivklubben KLK

RGGJ C3 loftslampe - Lokomotivklubben KLK

  é  

Formandens beretning for 2007:

 
 

I 2007 blev der lavet et nyt tiltag i klubben, nemlig nedsættelse af en driftsafdeling, som skal tage sig af den daglige drift og praktiske opgaver i forbindelse med arbejdet i Lunderskov. Driftsafdelingen består af en drift leder samt en vognmester, en diesellokomotivmester, en damplokomotivmester, en områdemester samt en sekretær, der også er fra bestyrelsen.  Sekretæren udgiver også dampklokken som er driftsafdelingens talerør til de aktive medlemmer. Sekretæren i driftsafdelingen er nødvendigvis ikke den samme som bestyrelsens sekretær. Et nyt tiltag mere er at, en gang om året samles driftsafdeling og bestyrelse og lægger et budget for det kommende år, hvor de forskellige mestrer kommer med ønsker for, hvad de skal bruge. Når budgettet er på plads, er det op til mestrene at få det til at slå til.

Alle kørslerne i 2007 blev henlagt til Vejle, fordelt over syv køredage i sommer og en køredag med juletog til Grejsdalen.

Sommerkørslerne gav et resultat på 4031 rejsende, og det må siges at være i orden i forhold til andre års resultat. Det svingede lige fra 173 på den ringeste dag, til 1126 på den bedste dag. På køredagen den 29. juli blev der på første tur til Jelling afholdt et lille arrangement, der skulle markere, at det er 30 år siden, at KLK startede kørslerne fra Vejle. Der var repræsentanter fra kommunen og Vejle Turistbureau. Det blev en kort men hyggelig og uhøjtidelig reception.

Julekørslen blev lidt kaotisk, da der var flere rejsende, end der var sidepladser til. Nogen måtte stå som sild i en tønde og fik ikke rigtig den oplevelse, de var kommet for. Klubben havde valgt det antal vogne, der svarede til det antal rejsende, der plejede at være, men kunne ikke forudse en sådan tilstrømning. Det vil der blive taget højde for næste gang, og klubben håber ikke, at de rejsende er blevet skræmt væk. Der blev solgt 850 billetter.

Her mangler der så et indslag om et par givtige særtoge, men det er der desværre ingen af i år.

Et af højdepunkterne sidste år var medlemsudflugten den 25. august hvor klubben lejede et IC3-togsæt og satte kurs mod Maribo, hvor Museumsbanen Maribo-Bandholm blev besøgt. Det blev en lang men begivenhedsrig dag for de 65 turdeltagere. Her skal lyde en tak til lokoførerne Poul og Lars Andersen og Lars Sørensen samt togfører Per Jepsen for at ville bruge en dag for KLK’s medlemmer. Der skal også lyde en tak til Fini for tilrettelæggelse af turen.

Den 9. september var der igen udflugt, denne gang i bus på sporet af Vandelbanen. Også her var der god tilslutning. Her også en tak til Hans Vestergaard Hansen og Martin Wilde for tilrettelæggelse.

Til fornøjelserne hører også, at der blev afholdt nytårsfrokost i januar hos Peter Aaquist Hansen.

I Lunderskov sker der også ting og sager. Klaus blev stædigt ved med at lave drejeskivegrav, og det resulterede, i at den sidste halvdel blev støbt sammen med at der blev støbt en vej over sporene foran remisen, så det er nemmere at transportere tunge sager over sporene. Med Thomas i spidsen blev der skiftet sveller i de to spor ned mod i vognhallen. Portene er blevet malet, og der er blevet fældet en del træer i området. Samtidig bliver der stadigvæk arbejdet på forskellige projekter inde i remisen. Her er det først og fremmest RGGJ C 3 og A 10, der satses på at blive færdige med i det kommende år. 12’eren bliver der også set til, men ikke i det tempo som ønskes. Specielt det ene stempel har voldt store kvaler, men ser ud til at være løst.

I 2007 blev der så et generationsskifte som damplokomotiv mester, da Jørgen Skov efter stoppede mange år. Han, der har stået i spidsen for, at der altid var et køreklart lokomotiv, valgte at træde tilbage og overlade jobbet til Karsten Skov. Der skal også her på generalforsamlingen lyde en stor tak til Jørgen for din indsats.

På sidste generalforsamling blev der fremsat et forslag om, at der skulle arbejdes på at slå KLK sammen med jernbanemuseet i Odense. Der var flertal for, at der blev arbejdet videre med forslaget, og et udvalg bestående af Lars Andersen, Ole Sørensen og Peter Aaquist Hansen har haft møder med repræsentanter for museet. Disse er også er positiv indstillet, men der er ikke kommet noget konkret frem, men der arbejdes videre.

Angående Haderslevbanen, så har klubben haft to møder sidste efterår med Haderslev Kommune. Det ene møde kom med hjælp af Svend Erik Brodersen. Her deltog foruden Svend Erik også Ole Sørensen og Lars Ole Hansen. Fra Haderslev deltog viceborgmester og formand for erhvervs- og kulturudvalget Jens Chr. Gjesing, direktør for erhvervs- og kulturservice Willy Feddersen og direktør for teknik- og miljøservice Hans Dirks. De var alle enige om at, det ville være godt for turismen i området med en veteranbane. Klubben fremlagde flere muligheder for, hvordan det kunne lade sig gøre. Den ene er, at Banedanmark stadig forbliver ejer, og kommunen bliver forvalter. Kommunen har så taget kontakt til Banedanmark for at finde ud af, om der kunne findes en løsning. Banedanmarks handlekraft kender vi alt for godt, så tingene sker ikke med lyntogsfart. Efter et par rykkere har Banedanmark svaret, at de gerne ville have et møde med kommunen. Nu mangler kun datoen.
 
 

Klubben har valgt at stoppe udgivelsen af fælleskøreplanen, da der ikke længere var opbakning fra de andre klubber.

Martin fik udgivet fire Togfløjter næsten til tiden.

Svend Erik Brodersen afholdte to medlemsmøder i Kolding.

Medlemstallet er næsten uændret på 285. Det ligger meget konstant. Hvad angår mandetimer i Lunderskov, så ser det godt ud. Der har været 678 mandedage i 2007 mod 567 i 2006. Det må siges at være en fremgang. Det fordeler sig sådan, at der er 498 mandedage om torsdagen og 180 om lørdagen. Det er selvfølgelig flot om torsdagen, men skal der lidt malurt i bægeret, må vi konstatere, at der er flere, der er gået på efterløn – og stor respekt for deres arbejde, men der mangler tilgang af yngre kræfter, hvis der skal kigges fremad, så det er en opgave, der måske skal ses på fremover.

Der skal også være tak til Anders for dit arbejde som sekretær og til Ole Røner for arbejdet som revisor i mange år.

Der skal lyde en tak til bestyrelsesmedlemmer, aktive medlemmer, samarbejdspartnere og andre, der har haft med klubbens aktiviteter at gøre.

På bestyrelsens vegne

Lars Ole Hansen

  é  
     
August 2006: "Ny" vogn til vognparken

Efter et medlem og hans familie har brugt mange arbejdstimer på at restaurere personvognen RGGJ C3 bliver den torsdag den 31. august transporteret til Lunderskov.
 

RGGJ C3
C3 blev leveret fra Scandia i Randers ved Ryomgård-Gjerrild-Grenå Jernbanes åbning i 1911, hvor den trofast kørte til banen lukkede i ’56, dog med en mindre modernisering i 1952/53.
RGGJ blev solgt til ophugning, men overlevede i en grusgrav på Fyn hvorfra Lokomotivklubben KLK redede den fra forfald i midten af 70’erne. Vognkassen blev ’konserveret’ og ventede på bedre tider. Disse kom for ca. 5 år siden hvor RGGJ C3 blev flyttet til Odder, hvor en af klubbens trofaste medlemmer med hustru siden har udført et stort stykke arbejde. Vognkassen er nu tilbage i Lunderskov i den aller smukkeste stand.  

Lokomotivklubben KLK,  RGGJ C3 ankommer til Lunderskov Lokomotivklubben KLK,  RGGJ C3 ankommer til Lunderskov

é

 

 

Lokomotivklubben KLK,  RGGJ C3 ankommer til Lunderskov

Oktober 2006:

Medarbejdermøde:

Den 11. oktober var der ’medarbejdermøde’ i Lunderskov, hvor sommerens kørsler blev gennemgået.
Der blev bekendtgjort kommende kørsler den 25. november, hvor der skal køres i forbindelse med indvielse af Alsion mellem Gråsten og Sønderborg. Der var enighed om julekørsel Vejle - Grejsdalen den 9. december.

Lokomotivmestreren for damp fremlagde følgende opgaver, tætning af røgkammerdør, reparation at glider og vandstandsglas, På 12’eren fortsættes med renovering af mekaniske ting, førerhus og tender. Dieselmesteren fortalte at efter reparation af HHJ Dl 11, ville der blive fortsat med renovation af  den gamle 11’er VNJ 11.
Vognmesteren fortalte at tre vogne falder for revision inden næste sæson, og at der vil være 5 vogne til disposition til næste sæson, på længere sigt skal OKMJ A 10 og RGGJ C3 være færdig i 2008.

August 07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

September 07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juli 07

Medlemsudflugt til Museumsbanen

Den 25. august tidligt om morgenen blev et IC3 tog (MF 5001)  fyldt af medlemmer af Lokomotivklubben, der steg om bord for at tage på medlemsudflugt. I år gik turen til Maribo på Lolland hvor  Danmarks ældste veteranbane: Museumsbanen Maribo Bandholm, skulle besøges.

Udflugterne plejer at foregå med eget tog eller bus. Men denne gang havde vi et IC3 tog for os selv. Hvilken luksus! Mens turen gik over Fyn blev der serveret morgenkaffe. Turen fortsatte ned over Sjælland til Falster og videre på Lolland til Maribo.
Kort efter ankomst rullede Museumsbanens ældste veterantog til perron, og vi fik en tur med damplokomotivet ’Kjøge’ fra 1879 til Bandholm. Tilbage ved Museumsbanens remiseanlæg blev der uddelt frokost, som blev indtaget i en spisevogn eller i det fri.
Karsten Buhl, banens formand, fortalte om klubben, om historie, faciliteter og materiel og viste derefter rundt på området.
Udflugtsdeltagerne kunne derefter selv udforske værkstederne, materiellet eller byen, til det gik hjemad igen sidst på eftermiddagen.
é

På sporet af VVGJ

I anledningen af 110 års dagen for åbningen af Vejle-Vandel Jernbane den 9. september 1897. var der den 9. september 2007 en busudflugt langs den nedlagte bane, for at se hvad der endnu er tilbage i byen og landskabet af banen, nu 50 år efter dens lukning. Og det var egentlig ikke så lidt......
Første stop på turen var ved den gamle administrationsbygning på Grejsdalsvej 17. derefter blev banen fulgt, det første stykke fra Nordbanegården i Vejle til fods, og i bus, med stop ved de enkelte stationer og seværdigheder.
Frokosten blev indtaget i det smukke vejr og i de smukke omgivelser ved Ravning holdeplads. Vi kunne, sammen med mange øvrige turister, skrive under på at det måtte have været Danmarks smukkeste jernbane - et slogan som Horsens Bryrup Silkeborg overtog efter VVGJs lukning i 1957.
Samme dag som banen åbnede, lukkede Bindeballe Købmandsgård også dørene op for første gang. Jubilæet blev også fejret i købmandsgården med gratis kaffe og kage, hvilket mange af turdeltagerne benyttede sig af. Købmandsgården ligger over for stationen og fungerer som købmandsmuseum og nærbutik. Sammen med stationen danner de et miljø så man kan føle sig hensat til begyndelsen af århundredet.
Turens overraskelse var en tur ind på Flyvestation Vandel hvor vi så resterne af godsbanegården der!
Turen sluttede i Grindsted hvor vi for første gang så skinner der stadig er i brug, ikke meget men dog...
Vi blev kyndigt ledt igennem landskabet og banens historie af Hans Vestergaard-Hansen.

é

30 år i Grejsdalen

2007 er jubilæumssæson for KLK. Der er i år 30 år siden vi startede kørslerne Vejle – Jelling.
Det er blevet fejret den 29. juli ved en reception i vor udskænkningsvogn under et ophold på Jelling station. Viceborgmester Arne Sigtenbjerggaard takkede for arbejdet, der nu udelukkende kører i Vejle kommune - inden kommunalreformen kørte veterantoget igennem 3 kommuner. Turistbureauets leder Morten Damgård var glad for den mulighed veterantoget giver områdets besøgende. Jelling Bryghus, der har bryggeri i den nedlagte stationsbygning, havde medbragt et bryg til receptionsgæsterne, og ønskede at veterantoget og Jelling Bryghus vil få et frugtbart samarbejde fremover.
Fra Lokomotivklubbens side blev der rettet en tak til en række personer og institutioner der gør det muligt at køre veterantog på strækningen. Og historien på banen blev ridset kort op.

Det hele startede med at Lokomotivklubben blev hyret at turistbureauet ved Vejle bys 650 års jubilæum i 1977, hvor der blev kørt hver lørdag/søndag i juli måned. Senere, efter et par år, arrangerede vi selv og kørte med underskudsgaranti fra kommunen/turistbureauet. For senere at køre for egen regning og risiko. Nogle år havde vi dog underskudsgaranti fra kommunen ved vore julekørsler.
På det sidste har vi været en markant bestanddel af Vejle kommunes International Dampfestival, hvilket vi er meget stolte over.
Vi er også stolte over at vi, så vidt jeg ved, ikke på noget tidspunkt har haft brug for underskudsgarantien.

Der blev skålet i det lokale bryg, og veterantoget var igen klar til at tage turen til Vejle.

é

 


Ravning er stadig en populær holdeplads!
Ekspeditricen var ikke hjemme så vi måtte nyde den medbragte mad på perronen

Signalet stod på stop ved Bindeballe station

Bindeballe Købmandsgård fejrede også 110 års jubilæum


Udflugten ankommet til Bandholm


Uden mad og drikke dur udflugten ikkePå billedet bl.a. Morten Damgaard,turistbureauleder, Arne Sigtenbjerggaard, viceborgmester


Der holdes taler


Øllet fra Jelling Bryghus studeres og kommenteres grundigt


Jelling Bryghus og Lokomotivklubben KLK i samarbejde!

Til forsiden