Billeder fra International Dampfestival Vejle

     
foto: Heino Nielsen   foto: Heino Nielsen
  foto: Heino Nielsen  
foto: Heino Nielsen   foto: Heino Nielsen
  foto: Steen Rudberg  
foto: Heino Nielsen   foto: Heino Nielsen
  foto: Steen Rudberg  
    foto: Steen Rudberg
     
     
     

Dampfestival 12.02.10

Eller Internationale Dampfestival Vejle.

Dampfestivalen er efterhånden et af Vejle Kommunes vartegn. Dampfestivalen er en international festival og Danmarks eneste af sin slags. Kvaliteten er i højsædet...  Således stod der i kommunens egen udgivelse, Vejle kommunes kulturelle puls, i september 2009.

Ikke desto mindre nedlagde Vejle byråd Dampfestivalen på byrådsmødet d. 10. februar, med virkning fra 2010.  Museumstog er ellers langt med markedsføring af Veterantoget for sæsonen, således er køredage planlagt, personalefordeling indledt, ligesom der er aftalt lån af spektakulært lokomotiv  og der er taget hensyn til datoerne i omtale i forskellige trykte medier for den kommende sæson. 

Begrundelsen for nedlægningen var,

Foto: Benny F Nielsen, Vejle Amts Folkeblad

at der ikke var tegnet kontrakt med mindst fire skibe ved den skæringsdato der var aftalt. klk.dk er kommet i besiddelse af en mail fra Kurt Tværkær, dampfestivalens grundlægger og ildsjæl, til byrådet, der bekræfter at der var aftaler med fire tyske og et dansk dampskib, ikke kontrakter men aftaler per mail og telefon ved skæringstidspunktet.

Ved behandlingen i byrådet kaldte kulturudvalgsformand Dan Arløv konsekvent festivalen for Dampskibsfestivlen, på trods af at navnet retteligt er Dampfestival, og langt de fleste attraktioner har været damptromler, -traktorer, stationære maskiner, lokomobiler og ikke mindst KLKs damplokomotiv. Kulturhistoriske klenodier, der i sig selv er et levende kulturhistorisk museum, berettiger til navnet Dampfestival.

At en så enestående, og i Danmark, unik event er blevet nedlagt er uforståeligt, og ikke bare et tab for Vejle, men for hele Danmark, hvorfra man nu må til udlandet for at opleve en event af den karakter.

Kommentar af
Johannes Gravgaard

Der skrev Vejle Amts Folkeblad:

23. januar

26. januar

27. januar

11. februar

 

 

     

Støtteforeningen KLK for DSB Museumstog, Kolding-afdeling  klk@klk.dk