klk.dk

Til forsiden    
  Bliv medlem!
 

Er du interesseret i tog og jernbaner?

Mener du, at historisk jernbanemateriel er en kulturarv, vi bør bevare?

Vil du være opdateret om nyt og gammelt inden for jernbaner?

Tegner du medlemskab
nu, får du bogen
47 års Jernbanehistorie  med gratis

 

Så er Støtteforeningen KLK noget for dig.

 

Støtteforeningen KLK  udgiver jernbanetidsskriftet Togfløjten, der fire gange om året bringer historiske artikler og nyt om danske og udenlandske jernbaner. Bladet omtaler og anmelder nye jernbanebøger, holder læseren ajour med, hvad der foregår i Lunderskov remise og indkalder til foreningens møder og udflugter.

Alt sammen understøttet af mange farvebilleder og gamle fotografier.

 

Støtteforeningen støtter op om det historiske jernbanemateriel, og om de folk, der arbejder med det i Lunderskov remise under SJVT

 

Støtteforeningen KLK arrangerer medlemsmøder, om jernbanehistoriske emne, ligesom der arrangeres ture og udflugter.

 

Støtteforeningen KLK vil støtte specifikke projekter ved Sydjyllands Veterantog, som afdelingen mangler resurser til eller projekter, støtteforeningen ønsker fremmet.

 

Støtteforeningen KLK driver hjemmesiden www.klk.dk, der vil oplyse om hvor Sydjyllands Veterantog medvirker. Der vil være foromtaler og evt. opfølgning på emner i Togfløjten, samt oplysning om aktiviteter i Støtteforeningen KLK.


For at vi kan reducere omkostningerne til opkrævningen, bedes alle der har mulighed for det, tilmelde Deres kontingentbetaling til PBS. Det kan gøres via et link fra hjemmeside KLK.dk eller via ens bank.
Hvis du ikke betaler til tiden, sendes en rykker med et rykkergebyr på 35 kr.
Det skal dække udsendelsen af rykkerbrev. Betaler du ikke, er du udmeldt af KLK og modtager ikke flere numre af
Togfløjten

Kontingent
er kr. 395 årligt

Send mail til medlem@klk.dk
med oplysning om navn adresse og evt. telefon og  e-maiiladresse.
Eller pr brev eller postkort til:

Støtteforeningen KLK,
Lars Thiesen
Banedæmningen 11
Hejlsminde
6094 Hejls

Kontingent kan betales ved overførsel til:

konto:
3420 - 9178910
eller via mobilepay til
nr. 96879

 

 

Adresseændring

Adresseændreing  skal ske til kassereren på mail
kasserer@klk.dk

eller per post til ovenstående postadresse.

 

   

§
Download Vedtægt for
StøtteforeningenKLK
 

 

Tilmeld din kontingentbetaling

Fordele:
Klubben sparer penge på opkrævninger.
Du slipper for girokort eller bankoverførsel

Betalingsservice
online tilmelding

Du skal bruge dit medlemsnummer
hvilket står bag på togfløjten.

Tak for din tilmelding!

 

QR betalingsservice

 
     
 

www.klk.dk