Hvem er vi?


 

 

 


 

 

 

Lokomotivklubben KLK er stiftet i 1963, med det formål at "erhverve og bevare historisk jernbanemateriel, og søge dette anvendt i et "veterantog". Fra starten var det især jernbanemateriel fra Koldingegnens privatbaner, der havde klubbens interesse. Men klubben har i dag også materiel fra statsbanerne og andre danske privatbaner.

 

Siden 1972 har en del af dette jernbanemateriel været anvendt i klubbens eget veterantog, som er blevet kendt for kørsel bl.a. mellem Vejle og Jelling og på Haderslevbanen mellem Haderslev og Vojens.
Læs mere om klubbens historie i bogen 47 års jernbanehistorie (klik her)

 

Lokomotivklubben KLK baserer sit aktivitetsniveau på medlemmernes frivillige arbejdskraft. Klubben modtager ikke fast økonomisk støtte, udover til reklame for veterantoget. I dag har klubben knap 300 medlemmer, fordelt over hele landet. Heraf er godt 40 arbejdsaktive. Alle medlemmer modtager alle bladet Togfløjten, der udkommer 4 gange årligt.

 

I vinterhalvåret arrangerer klubben medlemsmøder i Kolding og Haderslev, ligesom der arrangeres udflugter og ekskursioner.
Siden 1969 har Lokomotivklubben KLK haft fast domicil i den tidligere DSB-remise i Lunderskov. Udover selve remisen har klubben også opført en vognhal, en lagerhal

samt et opvarmet værksted. Desuden råder klubben også over det tidligere kolonnehus. I dag har klubben ca. 300 meter spor under tag. Klubbens medlemmer renoverer og vedligeholder selv jernbanemateriellet. Kun enkelte større dele må "sendes ud i byen". Der arbejdes meget kraftigt på istandsættelsen af damplokomotivet TKVJ nr.12 fra Troldhedebanen.

 

I slutningen af 10erne råder klubben over følgende materiel: 5 damplokomotiver, 2 diesellokomotiver, 1 rangertraktor, 11 personvogne, 1 postvogn og et antal godsvogne. En del af dette materiel anvendes i Veterantoget.

 

 

 

 

 

Efterskrift:

I 2010 blev Lokomotivklubben KLK en del af DSB Jernbanemuseum.

men pr 2014 blev klubben igen selvstændig, og uafhængig ag Jernbanemuseet og Museumstog.
Den nye forening hedder Sydjyllands Veterantog SJVT

se www.sjvt.dk

 

 

Samtidig med at materiel og kørsler overgik til Museumstog dannedes Støtteforeningen KLK der fører klubdelen videre, ved at udgive bladet  Togfløjten, arrangere historiske medlemsaftner, udflugter m.v.