Til forsiden

 

Tilbage til Nyheder

 
   

Formandens afsluttende ord  december 2009
En kort status på året

Nu lakker det mod enden for såvel året som KLK's eksistens. Da der ikke vil blive flere generalforsamlinger, hvor der vil blive en årsberetning, vil jeg prøve at lave en kort gennemgang af det herrens år 2009.

2009 blev året, hvor KLK opholdt med at eksistere som selvstændig klub efter 47 års virke. Det er selvfølgelig ikke uden vemod, at det sker, men som udviklingen er og vil fortsætte, er det helt sikkert den rigtige løsning. Det blev afgjort på den ordinære generalforsamling i april, hvor 21 stemte for og fire imod. Da der skal ¾ flertal til, var det vedtaget. Det blev så endelig godkendt ved en ekstra generalforsamling d 27. juni, hvor kun en stemte imod.

Klubbens nye navn er nu »DSB Museumstog, Kolding-afdelingen«. Efter aftalen er der valgt et tremandsudvalg, som skal varetage Kolding afdelingens interesser. Tremandsudvalget består af Ole Sørensen, Fini Rosenberg og Lars Ole Hansen. Udvalget har haft de første møder med Poul Thestrup fra museet, og overdragelsen er i fuld gang.

Det er en større omgang med overensstemmelses erklæringer samt ibrugtagnings- og driftstilladelser. Dette gælder alt kørende materiel. Alt dette skal ske til Trafikstyrelsen.

Lejemålet omkring remissen er også på plads, så at museet fortsætter som lejer.

Optakten til årets sommerkørsler blev den samme som i 2008, hvor F 694's kedelrør sprang under prøveopfyring. Men modsat året før, hjalp det ikke at blænde de sprungne rør af, for der sprang bare nye ved næste opfyring. Der blev taget en beslutning, at man ikke ville sætte nye rør i, da det koster 20.000 kroner og en masse tid, og da F'eren ikke må køre mere end et år mere på grund af kedlens forfatning, blev man enige om at bruge tid og kræfter på TKVJ 12, og køre sæsonen udelukkende med diesel.

Mod al forventning blev det et godt år med 4.172 rejsende. Det er 500 mere end året før, når dampfestivalen ikke regnes med. Der var reklameret med dieseltog, så ingen blev snydt.

Det lykkes den ene køredag at leje en F'er. men turen endte i Grejsdalen, hvor det ikke var mulig at sætte vand på kedlen, som er livsnødvendigt, for at lave damp. Der blev brug for brandvæsenet til at komme med vand, så at toget kunne køre tilbage til Vejle.

Når dette læsses har der været kørt juletog fra Vejle til Grejsdal, hvor det igen i år var tre plantog om lørdagen og tre særtog om søndagen. En stor tak til BSG for opbakning med julemarkedet i Grejsdalen.

Der har været afholdt nytårsfrokost for aktive hos Peter Aaquist Hansen i januar, Svend Erik Brodersen har afholdt medlemsmøder i Kolding og Fini Rosenberg har stået for uddannelse i SR. Martin Wilde har med sædvanlig dygtighed udgivet fire Togfløjter.

Haderslev kommune gav det endelige dødsstød til genåbning af Haderslevbanen, efter at COWI havde regnet ud, at det ville koste 1,8 millioner kroner at åbne banen. Når man har fulgt med i, hvad der bruges af fondsmidler til dit og dat, så er dette beløb småpenge også set i forhold til, at der er taget det første spadestik til en kæmpe is-arena i Vojens. Her op til kommunalvalget har der været fremme, at der skulle gøres noget for at fremme det kulturelle i området – gav vide hvad der menes med det?

Der har været afholdt stiftende generalforsamling i »Støtteforeningen KLK for DSB Museumstog Kolding-afdelingen«. Der blev valgt en tremands bestyrelse bestående af Peter Aaquist Hansen som kasserer, Johannes Gravgaard som sekretær og Holger Fischer som formand. Martin Wilde fortsætter med at lave Togfløjten. Jeg vil opfordre alle til at bakke op omkring denne nye forening.

Svend Erik Brodersen blev færdig med bogen om Kolding Sydbaner, som blev udgivet i november i KLK regi, og hvor halvdelen af overskuddet er øremærket til at renovere materiel fra Kolding Sydbaner.

Sidst i oktober var der en medlemsudflugt med et MR togsæt fra Lunderskov til Aalborg, hvor 69 havde tilmeldt sig. Det blev en god tur, hvor klubben i Aalborg blev besøgt, og vi fik en tur på Limfjordsbanen med deres marcipanbrød. Fini Rosenberg stod for planlægningen med hjælp til det praktiske fra Martin Wilde og Henrik Cordtz. En stor tak til de to lokofører, Anders Agger Hansen fra CFL Cargo og Bjarne Refsgaard fra DSB, for at bruge en lørdag på at køre toget henholdsvis til og fra Aalborg.

Jeg vil til slut på klubbens vegne takke alle, der har støttet Lokomotivklubben KLK igennem alle årene. Som tak har alle betalende medlemmer forhåbentlig modtaget en afskedsgave først i december. Ellers vil jeg bede jer rette henvendelse til redaktøren.

Alle medlemmer ønskes en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Lars Ole Hansen

é


Lars Ole Hansen formand for Lokomotivklubben KLK
Lars Ole Hansen, formand

   

TOP

 

 

   

Til forsiden